• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie.

     • Klasy pierwsze rozpoczną rok szkolny w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Św. Marcina 11 o godzinie 9.00.

       

      Klasy II i III rozpoczną rok szkolny w izbach lekcyjnych w budynku przy ulicy Św. Marcina 11
      o godzinie 9.00.

       

      Uczniowie dojeżdżający z klas I- III będą oczekiwać na rozpoczęcie roku szkolnego w świetlicy.

       

      Klasy czwarte rozpoczną rok szkolny w hali sportowej w budynku przy ulicy K. Grudzielskiego
      o godzinie 8.00. Wejście do szkoły od strony hali.

       

      Klasy V, VI, VII i VIII rozpoczną rok szkolny w izbach lekcyjnych w budynku przy ulicy
      K. Grudzielskiego o godzinie 8.00. Wejście do szkoły od strony boiska przez hol na parterze.

       

      Uczniowie klas IV- VIII dojeżdżający szkolnymi autobusami wejdą do szkoły głównym wejściem od strony Muzeum.

       

      Zajęcia we wszystkich klasach będą trwały 45 minut.

       

      Przywóz wszystkich uczniów dojeżdżających ze wszystkich kierunków  - na godzinę 8.00.  Odwóz wszystkich uczniów dojeżdżających ze wszystkich kierunków  o godzinie 10.00.

       

      Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zaleceniami sanitarnymi COVID – 19 obowiązującymi w naszej szkole. (Wytyczne_-_koronawirus_COVID_01.09.2020_dla_uczniow_i_rodzicow.docx).

       

      Od 02.09.2020 r. wszyscy uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych zobowiązani są do noszenia maseczek. Nie muszą ich nosić podczas lekcji.

     • INFORMACJA O ODBIORZE ŚWIADECTW SZKOLNYCH

     • ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

      W DNIU 26 CZERWCA 2020

          W tym roku zakończenie roku szkolnego będzie wyglądać zupełnie inaczej niż jak to było w poprzednich latach.

      Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie, nie będzie mieć miejsca uroczyste zakończenie roku. Uczniowie lub prawni opiekunowie odbiorą świadectwo szkolne w małych grupach. Każda klasa licząca ponad 20 uczniów została podzielona na dwie grupy. Osoby, które  nie odbiorą świadectwa 26 czerwca 2020 r. będą to mogły zrobić w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

      HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW

      W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

      Kierunek:

      * Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.45; Powrót- 8.50 opiekun-

                                         p. Nowakowska / p. Nejman

      *Łachowo wyjazd ( z przystanku) 7.45;  Powrót- 8.50 opiekun- p. Andrzejewski

      *Godzimierz wyjazd ( z przystanku) 7.40;  Powrót- 8.50 opiekun- p. Bicka

      Uczniowie dojeżdżający po rozdaniu świadectw czekają na odwóz w świetlicy szkolnej.

                                                                              Dyrektor Małgorzata Junyk

     • POMAGAMY CELINCE!

     • 5-miesięczna Celinka z Szubina potrzebuje pomocy. Na początku czerwca lekarze zdiagnozowali u niej rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice apelują o wsparcie - szansą dla niej jest terapia genowa-, ale jej koszt to około 10 mln zł. 

      Jako Szkoła Podstawowa nr 1 z Szubina chcemy dołożyć swoją cegiełkę do tej Akcji. 

      Zachęcamy do wspierania. Razem możemy więcej!!! 

      Oto link naszej skarbonki:

      https://www.siepomaga.pl/jedynka-pomaga  

      Mała Jedynka też pomaga Celince!

     • WYNIKIN KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2020

     •  Kategoria Żaczek :

       Wynik bardzo dobry - Maja Hofman - Kamińska kl. II A.

      Wyróżnienie : Zofia Skała kl. II A,

                                  Wojciech Chudzyński kl. II C.

      Kategoria Maluch :

            Wyróżnienie : Marta Winiecka kl. III B,

                                         Iga Palczewska kl. IV A,

                                         Igor Tomczyk kl. IV A.

      Kategoria Beniamin :

      Wyróżnienie : Szymon Moniak kl. VI C,

                                   Juliusz Skieresz kl. VI D.

      Kategoria Kadet :

      Wyróżnienie : Zuzanna Rzepczyk kl. VII C

       

       

     • ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

     • Książki wypożyczone z biblioteki można zwracać codziennie w godzinach pracy szkoły w wyznaczonych miejscach.

      MAŁA JEDYNKA:

      • książki należy pozostawić na holu w oznaczonym kartonie (do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z nazwiskiem, imieniem i klasą) - w godz. 8.00-14.00.


      DUŻA JEDYNKA:

      • książki należy pozostawić w okienku (wejście od strony Hali Widowiskowo-Sportowej)
      • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
      • do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z nazwiskiem, imieniem i klasą
      • dodatkowo w czasie konsultacji - książki można zostawić w godz. 8.00-14.00 - na holu przy głównym wejściu do szkoły

       

       

       

     • Wiosenne Czwartki Lekkoatletyczne

     • 16 i 18 czerwca od godz.16:00 - 18:00 na stadionie miejskim w Szubinie

        odbywać się będą zawody sportowe. Chętni uczniowie – rocznik 2007 i młodsi mogą brać udział, w następujących

      Konkurencjach: 60m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, rzut p. palantową.

       

      Zgoda_-_czwartki_la.doc

     • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW OD 1 CZERWCA 2020 R.

     • Uczniowie, Rodzice!

      Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji dla uczniów od 1.06.2020r.

      Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w konsultacjach przychodzą do szkoły na daną godzinę ( zgodnie z harmonogramem). Po zakończonej lekcji czekają w świetlicy na następne zajęcia. Po zakończeniu konsultacji uczniowie wracają do domów ulicami Paderewskiego i Sędziwoja ( tam stoją opikunowie przejścia dla pieszych). Każdy uczeń wchodząc do szkoły musi mieć przy sobie podpisane oświadczenie rodzica.

      HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW:

      Poniedziałek 1.06.2020 r.

      Kierunek:

      * Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.40; Powrót- 12.10

      opiekun- p. Bicka

      *Łachowo wyjazd ( z przystanku) 7.45; Powrót- 12.15

      opiekun- p. Andrzejewski

      Wtorek 2.06.2020 r.

      Kierunek:

      *Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.40; Powrót- 12.55

      opiekun- p. Bicka

      Środa 3.06.2020 r.

      Kierunek:

      *Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.40; Powrót- 12.10

      opiekun- p. Bicka i p. Nejmen

      * Godzimierz - wyjazd ( z przystanku) 9.20; Powrót- 12.10

      opiekun- p. Bicka

      Dyrektor szkoły Małgorzata Junyk

     • Funkcjonowanie szkoły - ważny komunikat

     • Funkcjonowanie szkoły od 25 maja

      W ramach III etapu odmrażania gospodarki, od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas VIII, którzy przygotowują się do egzaminu. Podobne konsultacje od 1 czerwca będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, np. w celu poprawienia ocen.

      W związku z bardzo małym zainteresowaniem rodziców zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi w oddziałach przedszkolnych oraz zgłoszeniem małej ilości uczniów z klas 1-3, ale przede wszystkim mając na uwadze troskę i bezpieczeństwo dzieci, informuję, że od 25 maja będziemy realizować, na dotychczasowych zasadach, nauczanie zdalne na platformie Moodle.

      Oddziały przedszkolne zostają zawieszone do 7 czerwca, natomiast od 25 maja zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo -wychowawcze dla grupy uczniów z klas I-III.

      Od 25 maja uruchamiamy także na terenie szkoły konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

      * Spotkania odbywać się będą w jednej sali dla danej klasy, z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa, określonych w wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz MEN.

      * Organ prowadzący wyposażył szkołę w środki ochrony niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków do nauki.

      Jednocześnie od 25 maja zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej ( zgodnie z wytycznymi GIS i MZ) według następującego harmonogramu podanego na platformie Moodle.

      Konsultacje na terenie szkoły dla pozostałych uczniów od klas IV będą możliwe od 1 czerwca br. Chęć skorzystania z w/w konsultacji należy zgłosić za pośrednictwem wychowawcy do 26.05. 2020 r.

      Biblioteka szkolna w dniach 25-29.05.2020 r. czynna:

      Mała Jedynka- 8.00 - 9.00

      Duza Jedynka- 9.30- 11.00

      Dyrektor szkoły Małgorzata Junyk