• Nagłówek

    • Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2020/2021

     mgr  Anna Kujawa


      e-mail : aniawolnik@interia.pl
     ** Duża Jedynka- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. gen. K. Grudzielskiego 21

      

     Rola rodzica w terapii logopedycznej jego dziecka

          Dziecko ma kontakt z logopedą najczęściej tylko raz w tygodniu przez pół godziny lub godzinę. W tak krótkim czasie trudno jest się czegoś nauczyć, coś naprawić, zbudować coś od podstaw. Tu właśnie otwiera się pole do popisu dla rodziców. Kluczowych partnerów logopedy w pracy nad wadą wymowy u dziecka.

          Wyobraźmy sobie kogoś, kto uczy się grać na pianinie, naprawia zepsuty samochód lub buduje dom. Wykonywanie tych czynności pół godziny jeden raz w tygodniu to za mało. To samo dotyczy terapii logopedycznej. Wadliwa realizacji głosek jest jak zły nawyk, żeby go wyeliminować potrzeba systematycznej pracy nad utrwalaniem prawidłowych wzorców. Terapia wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, czy innych zaburzeń mowy i języka wymaga zaangażowania zarówno logopedy, jak i rodziców dziecka. Wymaga chęci i poświęcania czasu. Rodzice powinni stosować się do wskazówek logopedy i współpracować z nim w procesie terapeutycznym.

     Rodzic w terapii wad wymowy

          Dzieci z wadami artykulacyjnymi, czyli deformacją głosek, ich zastępowaniem przez inne dźwięki lub po prostu brakiem tych dźwięków stanowią bardzo liczną grupę pacjentów logopedycznych. Każda terapia wady wymowy powinna rozpocząć się od przygotowania odpowiednich fundamentów do tego, by móc daną głoskę „stworzyć” (wywołać) w mowie dziecka.

          Pierwszym i podstawowym warunkiem do prawidłowej realizacji głoski muszą być odpowiednie warunki anatomiczne, dlatego w przypadku np. wad zgryzu, zbyt krótkiego wędzidełka, przerostu migdałków logopeda rozpoczyna proces terapeutyczny od skierowania rodzica wraz z dzieckiem do lekarza specjalisty, aby przywrócić u dziecka prawidłowe warunki mowne. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe do wykonania od razu.

          Kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiedniego układu artykulacyjnego, czyli takie ćwiczenia języka, warg, podniebienia miękkiego, które odwzorowują układ tych narządów podczas realizacji danej głoski.

          Rodzicu, ćwiczenia warg i języka, które otrzymujesz od logopedów, to nie tylko „strojenie min przed lustrem”. To istotny element pracy logopedycznej!

          Kiedy fundament jest gotowy, logopeda rozpoczyna właściwą pracę logopedyczną: wywołanie dźwięku, a następnie jego utrwalanie i automatyzację. Na tych dwóch ostatnich etapach rodzice mają do zrealizowania największą część swojego udziału w całym procesie terapeutycznym, ponieważ im częściej będą z dzieckiem ćwiczyć w domu (utrwalać), tym szybciej nastąpi automatyzacja dźwięku.

          Często dochodzi do takiego momentu w terapii, w którym dziecko prawidłowo realizuje dźwięk w gabinecie logopedy, a po wyjściu z niego wraca do realizacji nieprawidłowej. Dziecko w gabinecie kontroluje się i pilnuje, aby prawidłowo realizować dany dźwięk. W momencie opuszczenia gabinetu kontrola znika i wszystko wraca do punktu wyjścia.

          Osiągnięcie prawidłowej realizacji głoski w oderwaniu od świadomości dziecka (automatyzacja) jest najczęściej najtrudniejszym i najdłuższym krokiem w terapii logopedycznej, jednak stanowi sam szczyt logopedycznej piramidy i pełen sukces terapii. 

     Rodzic w terapii innych zaburzeń w rozwoju mowy i języka

          Nieco inną, lecz równie ważną rolę, ma do odegrania rodzic w terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy (prostym opóźnieniem, niewynikającym z innych zaburzeń lub opóźnieniem związanym z innymi problemami rozwojowymi dziecka) lub np. jąkaniem. Aby brać aktywny udział w terapii logopedycznej, co jest niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, rodzic musi być świadomy tego, jak wspierać i stymulować rozwój swojego dziecka. Tych wskazówek udzieli mu logopeda.

          Logopeda wyjaśni, jak stymulować prawidłowy rozwój mowy dziecka, jakie ćwiczenia wykonywać z dzieckiem w domu i dlaczego wybierać właśnie takie, a nie inne aktywności. Jeśli cel aktywności, które proponuje logopeda nie jest jasny, a ich wykonywanie wydaje się bez sensu i bez wpływu na rozwój dziecka, zanim zaprzestanie się wykonywać zadania, należy zapytać logopedę o zasadność stosowania wskazanych ćwiczeń i rozwiać swoje wątpliwości.

          Zachęcam do ćwiczeń z dzieckiem w domu. Każde 5-10 min ćwiczeń np. podczas posiłku, w trakcie  spaceru, podczas jazdy samochodem, jest krokiem do sukcesu.  Przecież to to nie jest bardzo absorbujące. Bez Waszego zaangażowania, nie będą możliwe oczekiwane efekty.

          Rodzicu! Jeżeli nie do końca wiesz jak wykonać ćwiczenia z dzieckiem, zapraszam na konsultacje. Opowiem, pokażę  i poinstruuję.  Tylko wspólnie  poradzimy sobie  ze  zwalczaniem wady wymowy Twojego dziecka. Zależy Nam przecież na szybkich i najlepszych efektach, prawda? Zatem zapraszam serdecznie do kontaktu.

      

                                                                                             Logopeda szkolny Jagoda Wiśniewska

      

      

     Ćwiczenia usprawniajace narządy mowy

     Wpływ telewizji na rozwój dzieci