• INFORMACJA

     • UWAGA!!

      ZDALNE NAUCZANIE DOTYCZY KLAS 4-8 KLASY 0-3 PRACUJĄ W DOTYCHCZASOWYM TRYBIE I NIE MAJĄ SKRÓCONYCH LEKCJI

     • Informacja

     • Dyrektor Szkoły informuję, iż terminy konkursów, które jeszcze się nie odbyły na etapie szkolnym zostają odwołanie. O nowych terminach przeprowadzenia konkursów poinformują wychowawcy klas.

     • INFORMACJA!!!!

     • W związku z przejściem na tryb nauczania zdalnego od 26.10.2020 – 8.11.2020r. uczniów klas IV-VIII będzie obowiązywał dotychczasowy plan lekcji. Lekcje będą trwały 40min. każda.

      Poniżej podajemy czas trwania lekcji i przerw.

      Uczniowie łączą się z nauczycielami przez platforme MOODLE używając dotychczasowych loginów i haseł. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się również w trybie zdalnym zgodnie z dotychczasowym planem.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

     • ,,Alfabet Tradycji"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii ,,Alfabet Tradycji".

      ,Alfabet Tradycji"- to program edukacji regionalnej, który pozwala budować w dzieciach pozytywny obraz  tradycji i pogłębić znajomość kultury swojego regionu. Uczniowie klas I-III naszej szkoły poznali kulturę Pałuk oglądając krótkie filmy edukacyjne, przedstawiające poszczególne elementy kultury tradycyjnej Pałuk, takich jak: instrumentarium, haft, śpiew i taniec czy elementy tradycyjnego stroju świątecznego. Dzięki ,,Mazankom"- kolorowym kartom pracy z ilustracjami i archiwalnymi fotografiami, nasi uczniowie mogli jeszcze więcej dowiedzieć się, z jak ciekawego regionu pochodzą.                                                                                                                                                                     mgr Grażyna Stawarz

     • LEKCJA POD CHMURKĄ

     • Lekcje pod chmurką

      Uczniowie klas pierwszych w czwartek 01.10 2020r. odwiedzili Nadleśnictwo Szubin.
      Przy sprzyjającej pogodzie i gościnności dyrekcji zrealizowali temat dnia:,, Jesienny las”. Pan
      leśniczy Jakub Sokołowski przygotował dla dzieci ciekawe eksponaty i mapy, podzielił się
      wiedzą i odpowiedział na mnóstwo pytań małych tropicieli wiedzy. Dzieci zapoznały się z
      planszami, tablicami edukacyjnymi i przeszły leśną ścieżkę. Rozpoznawały różne gatunki
      drzew, krzewów, warstwy lasu, a nawet tropy leśnych mieszkańców. Przypomniały zasady
      zachowania w lesie i przyczyny powstawania pożarów. Na obiekcie edukacyjnym ,,Kunia
      Łączka” utrwaliły wiedzę i zintegrowały się w zabawie.
      Nadleśnictwo podarowało pierwszakom drewniane linijki z grafiką roślin i zwierząt
      sprawiając ogromną radość. W wycieczce wzięła udział mama jednej z uczennic pani Kasia
      wspierając wychowawców w opiece nad dziećmi i wykonując profesjonalne zdjęcia.
      Odwiedziny w Nadleśnictwie Szubin miały również na celu realizację jednego z zadań z
      projektu:,, CZYTAM Z KLASĄ , lekturki spod chmurki”, moduł pierwszy ,,Mała chmurka w
      krainie drzew”.
      Dyrekcji Nadleśnictwa oraz panu leśniczemu prowadzącemu spotkanie uczniowie i
      wychowawczynie serdecznie dziękują za współpracę i lekcje pod chmurką.
      Zdjęcia w galerii autorstwa pani Katarzyny Siekiery.

      Iwona Tabor

     • Organizacja zajęć w dniu 14.10.2020r. (środa)

     •  

      Przywozy uczniów ze wszystkich kierunków do szkoły na godzinę 8.45.

      Odwozy we wszystkich kierunkach o  godzinie 10.50.

      8.50-9.35 UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ.

      8.50-9.35 GODZINY WYCHOWAWCZE DLA KLAS VII-VIII.

      9.45-10.30 UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS  VII- VIII W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ.

      9.45-10.30 GODZINY WYCHOWAWCZE DLA KLAS IV-VI.

      8.50-9.40 UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III  I ODDZIAŁÓW PRZESZKOLNYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ULICY ŚW. MARCINA.

      11.00-12.30 PASOWANIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ULICY ŚW. MARCINA (bez udziału rodziców ze względu na sytuację pandemii). Po uroczystości rodzice odbierają uczniów klas I.

      OBOWIĄZUJE UROCZYSTY STRÓJ.

     • Ogłoszenia

     • Ogłoszenie 1

          

      PIENIĄDZE NA HERBATĘ   (7 zł)   ZBIERAJĄ SKARBNICY W KLASACH I WPŁACAJĄ:

      KLASY OD I-III  do sekretariatu przy ul. Św. Marcina 11,

      a klasy IV-VIII do świetlicy przy ul. Grudzielskiego 21.

       

      Obiady odpłatne w kwocie  8,50 zł.

      Należność za obiady w klasach od I – III płatna w sekretariacie przy ul. Św. Marcina  11.

                                                   IV-VIII płatne w świetlicy szkolnej  przy ul. Grudzielskiego  21.

       

      Ogłoszenie 2

      Od dnia 1.10.2020r. obowiązuje w szkole zmiana obuwia.