•  

      SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

      Szkolny konkurs informatyczny adresowany jest dla wszystkich chętnych uczniów SP1 w Szubinie. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

      I kat. -  uczniowie klas IV

      II kat. – uczniowie kl. V – VI

      III kat. –  uczniowie kl. VII - VIII

      REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

      Cele konkursu:

      •    rozbudzanie twórczego i kreatywnego myślenia,
      •    kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw ograniczających zjawisko  

       cyberprzemocy, a w szczególności hejtu,

      •   wyrabianie świadomości czym są narkotyki i dopalacze oraz jak działają

       na nasz organizm,

      •   rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez pracę w programach komputerowych,
      •   kształtowanie postaw asertywnych jak skutecznie odmawiać i jak radzić sobie z naciskami rówieśników,
      •   propagowanie wśród uczniów działań na rzecz bezpiecznego dostępu

      do Internetu.

       

      Przedmiotem konkursu:

      • w I kategorii (uczniowie kl. IV) będzie wykonanie plakatu w programie Paint nt. Przeciwdziałania paleniu papierosów  i spożywania alkoholu.

      Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane w danym programie. Praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę (w prawym dolnym rogu pracy).

       

      • w II kategorii (uczniowie kl. V-VI) zaprezentują w programie PowerPoint pracę nt. Mówimy NIE używkom.

      Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane w danym programie.

       Prezentacja powinna zawierać:

      • 10 - 15 slajdów,
      • krótkie opisy, rysunki, zdjęcia, itp.
      • dostosowane czasowo automatyczne efekty przejścia między slajdami,
      • mile widziany podkład muzyczny,
      • dodatkowym plusem będą ustawione animacje do wchodzących obiektów,
      • autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji w oparciu,  o które powstała prezentacja.

       

      • w III kategorii (uczniowie kl. VII -VIII) zaprezentują w programie PowerPoint pracę nt. STOP cyberprzemocy.

      Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane w danym programie.

       Prezentacja powinna zawierać:

      • 10 - 15 slajdów,
      • krótkie opisy, rysunki, zdjęcia, itp.
      • dostosowane czasowo automatyczne efekty przejścia między slajdami,
      • mile widziany podkład muzyczny,
      • dodatkowym plusem będą ustawione animacje do wchodzących obiektów,
      • autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji w oparciu,  o które powstała prezentacja.

       

      Prace można przesłać na adres e mail: infkl5@op.pl  lub przynieść do nauczyciela informatyki na płycie CD/DVD (płyta powinna być podpisana imieniem

       i nazwiskiem autora), natomiast nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy.

      Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie MS PowerPoint.

       

      Wszystkie prace podejrzane o plagiat zostaną zdyskwalifikowane!!!

       

      Kryteria oceny prac:

       • pomysłowość,
       • estetyka wykonania pracy,
       • samodzielność wykonania,
       • techniczna poprawność wykonania prezentacji,
       • trafność przekazu.

      Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych. Najwyżej będą ocenione prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu, napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

       Terminy:

       • prace należy dostarczyć nauczycielom informatyki do 8.04. 2019 r. (poniedziałek),
       • rozstrzygnięcie konkursu –  Dni Ekologiczne 19 – 27.04.2018r.,
       • prezentacja prac nagrodzonych nastąpi 27.04.2018r.(piątek) na holu szkolnym.

       

      Organizator nie zwraca prac konkursowych przyniesionych na płycie.

      Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac na forum klas 4 – 8  w celach reklamowych konkursu bez dodatkowej zgody autorów.

      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udzielą nauczyciele informatyki.

       

       

       Organizatorzy:

      Nauczyciele informatyki SP1 Szubin

       

     • ,,Śladami Powstańców Wielkopolskich- w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

       

         5 marca 2019 r. uczniowie klas VII a, VIIb i kółka historycznego wzięli udział w wycieczce do miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Wielkopolskim m.in. oddali hołd powstańcom  na cmentarzu w Rynarzewie i przy Pomniku Nieznanego Powstańca w Bydgoszczy. Kolejnym punktem naszego wyjazdu  było zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego. Podczas wycieczki uczestnicy korzystając ze zbiorów muzeum i relacji przewodnika mogli w sposób namacalny poznać naszą historię i oddać cześć poległym powstańcom i bohaterom, którzy przelewali krew za wolność ojczyzny. Pielęgnowanie obyczajów i tradycji, także przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom na temat naszej historii to wartość bezcenna. Dziękuję wychowawcom pani Darii Konieczka, pani Ewie Jahnke, pani Kamili Czechowskiej- dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej  oraz rodzicom uczniów biorących udział w tej wycieczce.

                                                                                                                Marlena Posadzy  

       

     • W dniach 04.03 – 11.03 odbędzie się w szkole II edycja Tygodnia Profilaktycznego. Pragniemy przedstawić harmonogram wydarzeń:

      Poniedziałek 04.03.2019r. – uczniowie z klas I-III wezmą udział w pokazach naukowych i eksperymentach, które pokażą jak ciekawa może być nauka.

      Wtorek 05.03.2019r.  i środa 06.03.2019r. - uczniowie klas młodszych wezmą udział w warsztatach na temat uzależnienia od Internetu i komputera, natomiast uczniowie klas IV wezmą udział w warsztatach profilaktycznych na temat przemocy i agresji rówieśniczej.

      Czwartek 07.03.2019r. - uczniowie klas młodszych oraz VI wezmą udział w prelekcji na temat praw dziecka zorganizowanej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

      Piątek 08.03.2019r. - odwiedzi nas teatr profilaktyczny „Kurtyna” z ciekawymi przedstawieniami teatralnymi. Uczniowie klas VI i VIII wezmą udział w warsztatach na temat hejtu i mowy nienawiści.

      Poniedziałek 11.03.2019r. -  odbędą się warsztaty dla klas V i VII na temat profilaktyki zdrowia oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej.

      Przedsięwzięcie możliwe jest dzięki środkom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz ze środków Rady Rodziców.

                                                                                                                Organizatorzy

                                                                                                                Martyna Piechocka

                                                                                                                Violetta Zielińska

                                                                                                                Marta Mrówczyńska

    • Oswoić Brzechwę
     • Oswoić Brzechwę

     •           Oswoić to poznać, pokochać, polubić… Uczniowie klas IV z Dużej Jedynki 28 lutego 2019 roku podjęli próbę oswajania Brzechy, czyli nauczyli się wierszy na pamięć i wzięli udział w konkursie recytatorskim. I miejsce zajęła uczennica Antonina Kwasek - „Chrzan”, II – Zuzanna Bak - „Atrament i kreda”, a III – Martyna Ircha - „Babulej i Babulejka”, wszystkie z IV d. Jury, w składzie Tomasz Sokołowski i Beata Bereit, przyznało także wyróżnienia, które otrzymali: Julia Bubacz klasa IV c - „Kto z kim przestaje”, uczniowie klasy IV a – Filip Bednarek, Martyna Godyńska, Zofia Nowak, Barbara Hilscher, Hanna Wojtkowiak, Martyna Głowacka i Miłosz Kruk za inscenizację wiersza „Rozrzutny wróbel” oraz Wiktor Lewandowski, Magdalena Lewandowska, Filip Michałek (IV c)  za wiersz „Tulipan i róża”. Konkurs recytatorski cieszył się dużą popularnością, ponieważ wzięło w nim udział 23 uczestników.

             W tym dniu rozstrzygnięto także konkurs „Czy w stajni Augiasza są konie trojańskie?”. Uczniowie III klas gimnazjum rozwiązywali test, który sprawdzał znajomość antycznych związków frazeologicznych. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali: Marika Piechuch, Maja Stefanowicz, Oliwia Waligóra – IIIa, Izabela Moniak, Nicole Czechowska, Fabian Stróżewski, Paulina Jarosińska – III b.

       

                                                              Zespół Humanistyczny

     • Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie w języku angielskim i niemieckim !

     •      W bieżącym roku szkolnym minionego semestru uczniowie naszej szkoły próbowali zaprezentować swoje zdolności i umiejętności językowe w kilku konkursach. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i udział. A oto osiągnięcia wyróżniających się uczniów:

       

      1) Szkolny Konkurs Plastyczny na temat zjednoczenia Niemiec (Joanna Stefaniak-Szmyt / Alina Tomczyk)

      6 uczestników kl. VII-VIII

      I miejsce – Ksawery Mierzwiński kl. VIII a

       

      2) Kuratoryjny Przedmiotowy Konkurs Języka Angielskiego - etap szkolny ( M. Gozdur)

      16 uczestników klas VII, VIII i III Gim. ( 11 SP + 5 Gim.)

       

      Najlepsze wyniki: SP:

      1. Rozalia Krzemkowska VIII c

      2. Karolina Homeja VIII b

      3. Jerzy Walter VIII c

       

      Najlepsze wyniki: Gim.:

      1.Mateusz Szarwark III c

      2. Paulina Woźniak III b

      3. Fabian Stróżewski III b

       

      3) Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „ Multitest” - SESJA ZIMOWA ( M. Gozdur)

      35 uczestników klas kl. V-VIII SP i kl. III Gim. (7 Gim. + 28 SP)

      3416 uczestników w Polsce

       

      Uczniowie wyróżnieni dyplomem uznania za wynik powyżej średniej:

      kl. V :

      1. Kiliana Tomczyk Va – 23 miejsce w kraju

       

      kl. VI :

      1. Zofia Kapsa kl. VI a – 21 miejsce w kraju

       

      kl. VII :

      1. Martyna Kowalska kl. VII a – 23 miejsce w kraju

      2. Maciej Kluczyński kl. VII a – 23 miejsce w kraju

       

      kl. VIII :

      1. Rozalia Krzemkowska kl. VIII c - 19 miejsce w kraju

      2. Natalia Walenciuk kl. VIII a - 23 miejsce w kraju

      3. Liwia Schewe kl. VIII b - 29 miejsce w kraju

       

      kl. III Gimnazjum:

      1. Jakub Kubacki kl. III a – 22 miejsce w kraju

      2. Paulina Woźniak kl. III b – 23 miejsce w kraju

       

      4) Szkolny Konkurs na kartkę walentynkową w języku angielskim i niemieckim ( zespół języków obcych)

      VALENTINE`S CARD - kartka w języku angielskim :

      I MIEJSCE : – Izabela Moniak kl. III b Gim.

      II MIEJSCE : Antonina Kwasek kl. IV d SP oraz Julia Borowiak kl. III b Gim.

      III MIEJSCE : Barbara Siuchnińska kl. V a SP oraz Rozalia Krzemkowska kl. VIII c

       

      VALENTINSKARTE – kartka w języku niemieckim:

      I MIEJSCE : Julia Borowiak kl. III b Gim. oraz anonim :)

      II MIEJSCE : Julia Pieron kl. III c Gim. oraz Natalia Borowiak kl. VIII a SP

      III MIEJSCE : Ksawery Mierzwiński kl. VIII a SP

       

      GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!

    • Tydzień Języka Polskiego
     • Tydzień Języka Polskiego

     • “A nadziwić się nie mogę, jak moja mowa śliczna”

           W dniach 18-22.02.2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 – w „Dużej Jedynce” obchodzony był Tydzień Języka Polskiego. Uczniowie klas IV-VIII i III gimazjum brali udział w licznych i różnorodnych konkursach. W konkursach: fotograficznym „Przyłapany na czytaniu” i plastycznym „Ilustracja książkowa” mogli wziąć udział uczniowie wszystkich klas. Imponujące wystawy zdjęć i ilustracji zostały przygotowane przez p. Beatę Berait. Poloniści – p. Agata Droszcz, p. Artur Michalak, p. Joanna Stefaniak-Szmyt, p. Daria Konieczka, p. Wioletta Tomaszewska, p. Ewa Wesół- przeprowadzili konkursy: „Łamańce językowe-kl. V”, test sprawdzający umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim „Językowy zawrót głowy”- kl. VI-VIII, kaligraficzny dla kl.V, pięknego czytania – dla klas V. 22 lutego odbył się apel – podsumowanie i wręczenie nagród. Zespół Ingenium zaśpiewał piosenkę pt. „Ucz się polskiego”.  Gimnazjaliści wezmą udział w konkursie „Czy w stajni Augiasza są konie trojańskie?”, który sprawdzi znajomość antycznej frazeologii (rozstrzygnięcie nastąpi 28 lutego). Ze względu na panującą grypę- na 28 lutego przesunięto również konkurs recytatorski dla klas IV pod hasłem „Oswoić Brzechwę”.        

           Ponadto przygotowana została wystawa dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2019 – jest poświęcony temu pisarzowi), wystawy książek, które warto przeczytać i znajdują się w szkolnej bibliotece.

                                                                             Zespół Humanistyczny

       

      Lista uczniów nagrodzonych dyplomami i książkami:

       „Przyłapany na czytaniu”

      Zuzanna Olejniczak VIIc

      Amelia Berka IVd

      Adrianna Lewandowska VIb

      Lena Kruszyńska Vc

      Kornelia Lehnarth Vd

       

      „Ilustracja książkowa”

      Laura Bergmann VIb

      Zuzanna Olejniczak VIIc

      Zuzanna Rzepczyk VIc

      Martyna Kowalska VII a

      Marianna Paszkiet VIb

      Amelia Rydlewska IVb

      Marcel Makowiecki IV d

       

      „Łamańce językowe”

      Zuzanna Olejnik

      Igor Kowalewski

      Oskar Chudziński

      Alan Polsakiewicz

      Julia Szewe

      Aleksander Tabor

      Zuzanna Kowalska

       

      „Językowy zawrót głowy”

      Maciej Pedde VI b

      Zuzanna Finc VI a

       

      Kaligraficzny

      Lena Kruszyńska Vc

      Paulina Masiak V a

      Kornelia Łuczak V e

       

      Pięknego czytania

      Aleksander Tabor V b

      Marcin Tomczyk  V e

      Zuzanna Lizak Va

      Igor Konieczka V a

       

    • Warsztaty w Muzeum Ziemi Szubińskiej
     • Warsztaty w Muzeum Ziemi Szubińskiej

     •          W dniu 13 grudnia 2018 klasa 5c wraz z wychowawcą M. Minda uczestniczyła w warsztatach świątecznych techniką Qulingu. Warsztaty odbyły się w Muzeum Ziemi Szubińskiej pod okiem pana M.Ditrich, który w prowadziła wszystkich w świat qulingu. Uczniowie tworzyli wspomnianą techniką kartki i ozdoby bożonarodzeniowe. Wymagało to od nich dużego zaangażowania i cierpliwości. Niektórzy radzili sobie z tym świetnie,  inny potrzebowali pomocy, jednak wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili czas. Z pewnością skorzystają po raz kolejny z zaproszenia pracowników muzeum.

       

     •      Po lekcjach w dniu 6 grudnia bieżącego roku na hali sportowej naszej szkoły spotkały się dziewczęta z klas siódmych. Wzięły one udział w zorganizowanym przez panią Grażynę Pawlak Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego dziewcząt. W miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku wyłoniono zwycięzców tegorocznego turnieju.

       

      1 miejsce Julia Ircha

      2 miejsce Adrianna Pawlak

      3 miejsce Julia Kruk

     • Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 1

           6 grudnia „Małą” i „Dużą” Jedynkę odwiedził święty Mikołaj z orszakiem śnieżynek. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali obdarowani słodkimi prezentami, w postaci czekolad, które ufundowała Rada Rodziców. Organizacją imprezy zajęli się: Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna – Ewy Wesół, nauczycielka religii – Jolanty Szulc-Półtorak oraz pani Bernadetta Dąbrowska. W tym dniu uczniowie ubrani byli w mikołajkowe czapki oraz inne atrybuty świąteczne.

                                                                                 Samorząd Uczniowski

    • Akcja dla Domu Dziecka w Kołdrąbiu
     • Akcja dla Domu Dziecka w Kołdrąbiu

     •      Po raz piąty w dniach od 8 listopada do 6 grudnia 2018r. w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka dla podopiecznych z Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu. Organizatorem akcji była pani Krystyna Niedźwiecka wraz z rodzicami i uczniami z klasy VIII a, których wspierała pani wicedyrektor Lidia Stasiak, panie pedagog – Violetta Zielińska  i Martyna Piechocka, pani psycholog Marta Mrówczyńska oraz pani Ewa Wesół wraz z Samorządem Uczniowskim. Większość uczniów wraz z rodzicami bardzo chętnie włączyła się do  akcji na rzecz dzieci z Kołdrąbia. Ilość zebranych  podarunków przeszła nasze wszelkie oczekiwania a otwartość serc była zadziwiająca. Dzięki empatii i dobremu sercu darczyńców, udało nam się kolejny raz uszczęśliwić  grono dzieci zamieszkujących w domu dziecka. Ich radość była ogromna i nie do opisania. Każdego podopiecznego cieszyło coś innego; jednych maskotki, innych przybory szkolne, gry, kosmetyki, słodycze. Każdy znalazł coś dla siebie…

           W piątkowe popołudnie 7 grudnia br. delegacja uczniów klasy 6a z rodzicami, wychowawcą klasy VIIIa i nauczycielami zawieźli zebrane upominki do Domu Dziecka w Kołdrąbiu.

           Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję niesienia radości i pomocy poprzez otwarte serce…

      zobacz więcej w galerii

    • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
     • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

     •      Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – etap rejonowy odbył się  8 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów: Natalia Walenciuk kl. VIII a (SP), Karolina Homeja kl. VIII b (SP), Izabela Moniak kl. III b (Gim.) i Mateusz Oszczak kl. III c (Gim.)

      Uczniowie ci zdobyli odpowiednią ilość punktów na etapie szkolnym, co dało im możliwość zaprezentowania swojej wiedzy na kolejnym etapie konkursu.

      Dnia 22 października 2018r. o godzinie 10.00  uczniowie  naszej szkoły przystąpili do etapu  szkolnego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

      Do rywalizacji w dwóch grupach wiekowych przystąpiło 22 uczniów z klas VI – VIII oraz 6 uczniów z klas III gimnazjum.  Mieli oni możliwość wykazania się swoją wiedzą poprzez rozwiązanie 20 zadań testowych jednokrotnego wyboru, 2 zadań krótkiej odpowiedzi typu prawda/fałsz i 2 zadań z luką.  Maksymalna liczba punktów do uzyskania na etapie szkolnym dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów klas gimnazjalnych to 40.

      Nad organizacją tego etapu konkursu czuwała pani Krystyna Niedźwiecka,  jako przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej oraz nauczyciele: pani Ewa Jahnke i pani Jolanta Szulc - Półtorak.

                                                                         Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

    • Nasi uczniowie na Warsztatach EuroWeek
     • Nasi uczniowie na Warsztatach EuroWeek

     •      W dniach 22-26 listopada 2018r. uczniowie klas VI-VIII i trzecich gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie uczestniczyli w projekcie szkoleniowym EuroWeek Szkoła Liderów w Miedzygórzu w Kotlinie Kłodzkiej. Program zajęć obejmował zajęcia z wolontariuszami między innymi z Filipin, Meksyku, Wietnamu, Kuby, Kolumbii, Indii, Tajlandii, Etiopii i Ukrainy.

           EuroWeek to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, którego celem jest doskonalenie języka angielskiego, nauka wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwój kreatywności. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i przybierają różne formy: od interaktywnych warsztatów, poprzez gry symulacyjne, na praktycznych ćwiczeniach kończąc.

           Prócz uczniów “Jedynki” w zajęciach uczestniczyła młodzież szkolna z Żyrardowa, Żmudzi, Łanów i Starego Cykarzewa. Program zajęć obejmował m.in. multimedialne prezentacje poszczególnych krajów – ich tradycji i kultury. Dzięki temu doświadczeniu młodzież w przystępny sposób uczyła się tolerancji i szacunku, podnosząc jednocześnie swoje umiejętności językowe. Były zajęcia w podgrupach doskonalące komunikację w języku angielskim, wcielanie się w różne role, narodowe tańce i tradycje,  zajęcia w formie dramy, kręcenie filmów reklamowych i przygotowywanie przedstawień w języku angielskim. Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał Cetryfikat potwierdzający ukończenie szkolenia “EuroWeek – Szkoła Liderów”.

          Udział w tych warsztatach  to bardzo cenne doświadczenie. Młodzież z wielką energią i zapałem zaangażowała się w podejmowane działania wykazując się sporą dozą kreatywności i otwartością. Warsztaty były dla uczniów niezapomnianym przeżyciem, gdyż oprócz  nowo nabytej wiedzy i umiejętności zawarli też nowe przyjaźnie i wielu z nich bardzo żałowało, że EuroWeek tak szybko dobiegł końca.

          Wyjazd na warsztaty EuroWeek oraz warsztaty profilaktyczne, które uczniowie klas VIII i klas III gimazjum oraz rodzice uczniów klas VI odbyli w szkole dofinansowane były z zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Uczniowie mogli doświadczyć alternatywnych, wolnych od nałogów sposobów spędzania czasu. Autorkami projeku  pt: “Profilaktyka przez kształtowanie zdolności językowych” do GKRPA w Szubinie są nauczycielki języka angielskiego Ewelina Kapsa i Magdalena Gozdur.

      zobacz więcej w galerii

    • Konkurs PBW
     • Konkurs PBW

     •      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy była organizatorem Konkursu Pięknego Czytania. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach rządowego programu dotyczącego narodowego czytania. W dniu 30.11.18 prawie 30 kandydatów ze szkół powiatu nakielskiego zmierzyło się z fragmentami popularnych książek dla dzieci i młodzieży. Z naszej szkoły konkursie uczestniczyły Natalia Krzemkowska, uczennica klasy Vc, Adrianna Pawlak- z klasy VIIa oraz Marika Piecuch- klasa IIIa gimnazjum. Komisja brała pod uwagę nie tylko płynność i spójność w czytaniu tekstu, ale także środki artystycznego wyrazu. W najstarszej grupie wiekowej zwyciężyła Marika Piecuch, której gratulujemy zdobycia I. miejsca a pozostałym uczestniczkom - udziału w tym pięknym i prestiżowym konkursie.

      zobacz więcej w galerii                                                                                                   Joanna Szmyt

    • Oflag - historia naszego miasta
     • Oflag - historia naszego miasta

     •      W dniu 26.11.18 grupa uczniów z klasy 8c miała okazję wybrać się z wizytą do Zakładu Poprawczego w Szubinie. Celem wycieczki było zapoznanie się z historią obozu dla amerykańskich oficerów o nazwie Oflag 64. Opowieść o losach tych żołnierzy jest o tyle ciekawa, że dotyczy Szubina i terenu obecnego Zakładu Poprawczego. Zachowane pamiątki po osadzonych w Oflagu oficerów, makieta obozu wykonana przez wychowanków i nauczycieli placówki, budynki, które przetrwały do dziś, stanowią niezwykłe dziedzictwo. Spotkanie, które poprowadził Pan Mieczysław Luchowski, było dla nas ciekawą żywą lekcją historii.

      zobacz więcej w galerii                                                                             Joanna Stefaniak-Szmyt

    • Nasz wolontariat
     • Nasz wolontariat

     •     Uczniowie klasy 8c w ramach lekcji języka polskiego włączyli się w projekt o tematyce wolontariatu. Inspiracją takiej aktywności stała się treść książki dla młodzieży.

          Oprócz ciekawych prezentacji związanych z wolontariatem w Polsce i na świecie, uczniowie zaangażowali się także w przeprowadzenie zajęć czytelniczo-plastycznych dla przedszkolaków i uczniów z klas I-III. W dniu 13. listopada br. kilkoro uczniów uczestniczyło w spotkaniu z dziećmi i doświadczyło przyjemności dzielenia się swoim czasem z innym. Dziękujemy nauczycielom z Małej Jedynki oraz z Przedszkola nr 3 za umożliwienie odbycia tych zajęć.

      zobacz więcej w galerii                                                                    Joanna Szmyt

     • Klasa 6a na zajęciach w Ochotniczej Straży Pożarnej.

           20.11.2018 na zaproszenie druha Pawła Rosińskiego klasa 6a po raz kolejny miała okazję uczestniczyć w szkoleniu strażackim. Zajęcia odbyły się w pobliskiej OSP w Szubinie. Tym razem druh Ryszard Koziełek przeprowadził profesjonalną musztrę. Zajęcia te bardzo nam się podobały, a zasady, które zostały przekazane, podniosą nasze bezpieczeństwo podczas wyjazdów szkolnych i wycieczek klasowych. Spotkanie w OSP zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez druha Pawła Rosińskiego.

           Klasa 6a dziękuje za przeprowadzone zajęcia i  obiecuje, że do następnego spotkania prawidłowo wyćwiczy zwroty.

       

     • Pamiętamy!

           27 października 2018 r. zapaliliśmy znicze w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Szubina. Akcja ta miała na celu uczczenie pamięci regionalnych bohaterów, których mordowano za to, że byli Polakami, patriotami, ludźmi aktywnymi społecznie. Szlak pamięci rozpoczęliśmy przy tablicy na Muzeum Ziemi Szubińskiej gdzie oddaliśmy hołd poległym w Powstaniu Wielkopolskim potem przeszliśmy pod tablicę na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oddając hołd pomordowanym nauczycielom w pierwszych dniach II wojny światowej. Kolejnym miejscem naszej zadumy było przywołanie pamięci o bohaterach przy pomniku na Placu Kościelnym po czym udaliśmy się pod tablicę zamordowanego przez hitlerowców Mateusza Kalki. Dalej nasz szlak pamięci prowadził pod tablicę na Urzędzie Miasta i Gminy Szubin- do pomnika przy Zakładzie Poprawczym - do pomnika w lasku przy ulicy Kcyńskiej i stamtąd udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Nakielskiej i tam zapaliliśmy światełko pamięci Powstańcom Wielkopolskim, kustoszowi Muzeum Ziemi Szubińskiej Zenonowi Erdmannowi, pierwszemu dyrektorowi Zakładu Poprawczego Janowi Warszawskiemu, pomordowanym w czasie II wojny światowej, i pomordowanym na Wschodzie.

           W naszej akcji udział wzięła młodzież z koła historyczno- regionalnego ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz młodzież z  Zakładu Poprawczego z wychowawcą Arkadiuszem Siuchnińskim. Historię  miejsc Pamięci Narodowej i bohaterów przybliżyła nam Kamila Czechowska- dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. Akcja znicz była kolejnym zadaniem sfinansowanym z projektu MEN ,,Godność, wolność, niepodległość".

      Autor i koordynator projektu Marlena Posadzy

      zobacz więcej w galerii                                           Fot. Czechowska/Muzeum Ziemi Szubińskiej