• ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

     • Książki wypożyczone z biblioteki można zwracać codziennie w godzinach pracy szkoły w wyznaczonych miejscach.

      MAŁA JEDYNKA:

      • książki należy pozostawić na holu w oznaczonym kartonie (do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z nazwiskiem, imieniem i klasą) - w godz. 8.00-14.00.


      DUŻA JEDYNKA:

      • książki należy pozostawić w okienku (wejście od strony Hali Widowiskowo-Sportowej)
      • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
      • do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z nazwiskiem, imieniem i klasą
      • dodatkowo w czasie konsultacji - książki można zostawić w godz. 8.00-14.00 - na holu przy głównym wejściu do szkoły

       

       

       

     • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW OD 1 CZERWCA 2020 R.

     • Uczniowie, Rodzice!

      Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji dla uczniów od 1.06.2020r.

      Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w konsultacjach przychodzą do szkoły na daną godzinę ( zgodnie z harmonogramem). Po zakończonej lekcji czekają w świetlicy na następne zajęcia. Po zakończeniu konsultacji uczniowie wracają do domów ulicami Paderewskiego i Sędziwoja ( tam stoją opikunowie przejścia dla pieszych). Każdy uczeń wchodząc do szkoły musi mieć przy sobie podpisane oświadczenie rodzica.

      HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW:

      Poniedziałek 1.06.2020 r.

      Kierunek:

      * Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.40; Powrót- 12.10

      opiekun- p. Bicka

      *Łachowo wyjazd ( z przystanku) 7.45; Powrót- 12.15

      opiekun- p. Andrzejewski

      Wtorek 2.06.2020 r.

      Kierunek:

      *Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.40; Powrót- 12.55

      opiekun- p. Bicka

      Środa 3.06.2020 r.

      Kierunek:

      *Kornelin -Smolniki wyjazd (z przystanku) 7.40; Powrót- 12.10

      opiekun- p. Bicka i p. Nejmen

      * Godzimierz - wyjazd ( z przystanku) 9.20; Powrót- 12.10

      opiekun- p. Bicka

      Dyrektor szkoły Małgorzata Junyk

     • Funkcjonowanie szkoły - ważny komunikat

     • Funkcjonowanie szkoły od 25 maja

      W ramach III etapu odmrażania gospodarki, od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas VIII, którzy przygotowują się do egzaminu. Podobne konsultacje od 1 czerwca będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, np. w celu poprawienia ocen.

      W związku z bardzo małym zainteresowaniem rodziców zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi w oddziałach przedszkolnych oraz zgłoszeniem małej ilości uczniów z klas 1-3, ale przede wszystkim mając na uwadze troskę i bezpieczeństwo dzieci, informuję, że od 25 maja będziemy realizować, na dotychczasowych zasadach, nauczanie zdalne na platformie Moodle.

      Oddziały przedszkolne zostają zawieszone do 7 czerwca, natomiast od 25 maja zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo -wychowawcze dla grupy uczniów z klas I-III.

      Od 25 maja uruchamiamy także na terenie szkoły konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

      * Spotkania odbywać się będą w jednej sali dla danej klasy, z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa, określonych w wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz MEN.

      * Organ prowadzący wyposażył szkołę w środki ochrony niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków do nauki.

      Jednocześnie od 25 maja zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej ( zgodnie z wytycznymi GIS i MZ) według następującego harmonogramu podanego na platformie Moodle.

      Konsultacje na terenie szkoły dla pozostałych uczniów od klas IV będą możliwe od 1 czerwca br. Chęć skorzystania z w/w konsultacji należy zgłosić za pośrednictwem wychowawcy do 26.05. 2020 r.

      Biblioteka szkolna w dniach 25-29.05.2020 r. czynna:

      Mała Jedynka- 8.00 - 9.00

      Duza Jedynka- 9.30- 11.00

      Dyrektor szkoły Małgorzata Junyk

     • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8

     • UCZNIOWIE!    RODZICE!

       

      Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy na terenie naszej szkoły KONSULTACJE dla uczniów klas 8.

      W poniedziałek 25 maja 2020 r. odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

      We wtorek 26 maja 2020 r. odbędą się konsultacje z j. polskiego.

      W środę 27 maja 2020 r. odbędą się konsultacje z j. angielskiego.

      W czwartek 28 maja 2020 r. odbędą się konsultacje z matematyki.

      Natomiast w piątek 29 maja 2020 r. będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach z pozostałych przedmiotów.

      Szczegółowy harmonogram oraz godziny spotkań nauczycielami przekażą wam wychowawcy po uzgodnieniach (z uczniami i rodzicami) oraz dyrekcją szkoły.

      Każda klasa zostanie (przez wychowawcę) podzielona na dwie grupy.

      Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konsultacji będzie zadeklarowanie ( przez ucznia), chęci wzięcia w niej udziału poprzez zgłoszenie tego faktu wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu oraz podpisanie i dostarczenie do szkoły Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, ( które jest do pobrania na platformie Moodle oraz na stronie internetowej szkoły).

      Bez podpisanego oświadczenia uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.

      Uczeń: wchodząc na teren szkoły będzie musiał zachować 2m dystans od swoich koleżanek i kolegów, być zaopatrzony w maseczkę, mieć swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Konieczna będzie dezynfekcja rąk. Niedopuszczalne jest pożyczanie sobie czegokolwiek. Po wejściu do wskazanej sali lekcyjnej uczniowie siadają w ławkach pojedynczo, ( co druga ławka). W tym momencie będą mogli zdjąć maseczkę. Każdorazowo po wyjściu grupy z sali lekcyjnej będzie ona dezynfekowana przez pracowników szkoły. Każda grupa uczniów z danej klasy będzie miała zajęcia w innej sali lekcyjnej. Wychodząc z sali uczeń będzie zobowiązany do założenia maseczki.

      Dyrektor szkoły- Małgorzata Junyk

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie na podstawie  § 18.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018, poz. 2140)  informuje, że z uwagi na bardzo małe zainteresowanie rodziców (dwoje) przyprowadzania dzieci do oddziałów przedszkolnych, brak możliwości spełnienia wymogów dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie pandemii,  zawiesza działalność oddziałów przedszkolnych w naszej placówce na okres od dnia  18 maja  do 24 maja 2020 r. Decyzja została podjęta po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

      Dyrektor szkoły- Małgorzata Junyk