• Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

     • Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

      24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

      Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

      Terminy egzaminów

      Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

      Dyrektor szkoły -Małgorzata Junyk

     • BHP w domu

     • W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym od 25 marca 2020 r. kontynuowana jest nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to trudny czas, nie tylko dla pracowników pedagogicznych ale przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców.

       Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań rodzi nowe zagrożenia dla uczniów. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

      Przestawiamy Państwu zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze:

      Dyrektor szkoły Małgorzata Junyk

     • REKRUTACJA NA ROK SZK. 2020/2021

     • Szanowni Rodzice  uczniów oddziałów zerowych i klas pierwszych  w roku szkolnym 2020/2021.

              W związku z obowiązkiem powiadomienia przez szkołę rodziców o przyjęciu ich dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych  na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że ze względów bezpieczeństwa i przepisów RODO powiadomienia te będą odbywały się drogą telefoniczną lub elektroniczną w terminie do 30.04.2020 r.

                                                                                                                           wicedyrektor  Elżbieta  Getler

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!


     • Ministerstwo Edukacji Narodowej ponownie przedłużyło okres zajęć zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r.. W związku z tym, każda szkoła zobowiązana jest do zbadania możliwości zdalnego nauczania. Aby precyzyjnie określić możliwości ww. nauczania w naszych warunkach wcześniej prosiłam wychowawców o taką analizę wśród swoich uczniów.

      Gmina Szubin zakupiła dla uczniów komputery z projektu unijnego „ Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Sześć z nich trafiło do naszych uczniów. Zakupiłam również komputery z funduszu szkolnego oraz użyczyłam komputery szkolne kilku rodzinom.

      Jeżeli jednak są jeszcze osoby, które mają kłopot ze sprzętem komputerowym proszę  o wypełnienie ANKIETY.

      Proszę o otwarcie ankiety ( „Ankieta- dostęp do Internetu, komputera i telefonu”) ze strony szkoły i jak najszybsze jej wypełnienie i odesłanie na adres sekretariat@sp1.szubin.pl do dnia 28.04.2020 do godziny 15.00.


      Dyrektor szkoły- Małgorzata Junyk

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Pracownicy szkoły!

     •  

      Niech Święta  Wielkiej Nocy  przypadające w tak trudnym i niebezpiecznym  dla nas wszystkich  czasie  utrzymają nasze marzenia w mocy trwania !                                                 

      Oby w słowach  świątecznych  życzeń   nie zabrakło  wzajemnej życzliwości i wsparcia dla najbardziej tego potrzebujących.

           Życzymy, aby  postawione przed nami wyzwania   w nauczaniu  utwierdziły nas we własnej sile pokonywania trudności.

      Podążajmy przez życie krokiem  ludzkiej godności,  a zmartwychwstanie Chrystusa niech owocuje w naszych duszach mocą wiary, miłości i nadziei na bezpieczną przyszłość.

              Spokojnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy                         

       Dyrekcja

                                                                        

     • APEL Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin Szubiniacy

     • #szubiniacydobromaniacy

      #swiatowydzienzdrowia

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału w spontanicznej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” mającej na celu podziękowanie za zaangażowanie w ratowanie ludzkich żyć oraz pracę na pierwszej linii frontu. W ten sposób chcemy podziękować, służbie zdrowia, policjantom, strażakom, sprzedawcom, kurierom i listonoszom oraz wszystkim tym, którzy narażając swoje zdrowie pracują, abyśmy my mogli zostać w domu.

      Zachęcamy do wykonania prac plastycznych, w których okażecie swoją wdzięczność za ciężką pracę tych ludzi. Format pracy jest dowolny, technika również. Mogą to być plakaty, banery malowane na materiale, czy rysunki na papierze A4. Inicjatywę tą kierujemy do dzieci i młodzieży, którzy ze względu na wprowadzone przez rząd ograniczenia nie mogą w inny sposób włączać się działania społeczne mające na celu „walkę” z COVID-19.

      7 kwietnia, to Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia zachęcamy do wywieszenia wykonanych prac w oknach swoich mieszkań, domów – w akcie solidarności. Wszystkich mieszkańców Gminy Szubin o godz. 18:00 zachęcamy również do wyjścia na balkony, tarasy - dzieci pod opieką dorosłych. W ramach prowadzonej inicjatywy będziecie mogli usłyszeć dzwony kościołów, które symbolizować będą naszą wdzięczność, solidarność i wparcie w tych trudnych chwilach.

      Dla młodzieży będzie to lekcja aktywności obywatelskiej, kształtowania prawidłowych postaw oraz szacunku do ludzkiej pracy.

      Bez Waszego wsparcia drogie dzieci, młodzieży, nasza inicjatywa się nie uda - Bądźcie razem z nami!

       

      Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin Szubiniacy