• Praca szkoły do 26 kwietnia 2020 r.

     •  

           Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach i wprowadzeniem zdalnego nauczania zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN  do 26.04.2020 r., nauczanie na odległość jest obowiązkowe.

      Drodzy Uczniowie!

           Rozpoczynamy  nowy sposób zdobywania i przekazywania   wiedzy, tak odmienny od zajęć prowadzonych w szkolnych ławkach, nazwany  zdalnym  nauczaniem. Odbywać się będzie ono  codziennie w godz. 9.00 – 12.00 według  ustalonego planu  za pośrednictwem interaktywnej  platformy  nauczania  Moodle .

           Wszyscy nauczyciele naszej szkoły przygotowują dla Was materiały edukacyjne do zdalnego nauczania. Dostaniecie dokładne instrukcje, jak i według jakiego planu będziemy pracować. Wasi Wychowawcy będą Was wspierać i pomagać w zdalnym nauczaniu. Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga od nas współpracy i zrozumienia.

           Kochane Dzieci, wierzymy, że z czasem w pełni zaakceptujecie taki sposób uczenia się.  Niech obowiązkowość  i codzienna sumienna praca na zajęciach  będzie Waszym  sposobem  na walkę z koronawirusem.  Nie poddawajcie się.

           Na stronie internetowej szkoły znajduje się plan lekcji nauczania zdalnego według, którego będziemy pracować do 10 kwietnia 2020 r.  Proszę Was o systematyczne sprawdzanie swoich e-maili.

       

      Drodzy Rodzice!

          Decyzje, które podejmujemy są podyktowane naszym wspólnym dobrem. Prosimy Rodziców, na których zawsze mogliśmy liczyć , o wspieranie  swoich pociech jak i ich nauczycieli.  Pomóżcie  wdrażać dzieci do nowego  sposobu nauczania i uczenia się.  Aby odnieść  sukces,  potrzebne jest wzajemne zrozumienie siebie jak i sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Proszę o zrozumienie i współpracę tak z wychowawcami, jak i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

           Wszyscy jesteśmy mocno obciążeni nową rzeczywistością, ale dzieci oczekują od nas dorosłych wsparcia i pomocy. Pomagajmy im, ale również dyscyplinujmy, aby cały proces zdalnego nauczania przebiegał sprawnie i przyniósł oczekiwane rezultaty.

                                                                            Dyrektor Szkoły Małgorzata Junyk

       

     • PILNE

     •  

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie informuje, że do dnia  26 kwietnia 2020 rszkoła będzie zamknięta.

      W tych dniach kontakt z sekretariatem szkoły tylko drogą elektroniczną:

       Mała  Jedynka- klasy 0-III

      kontakt telefoniczny 52 384 21 19 sekretariat2@sp1.szubin.pl

      Duża Jedynka- klasy IV-VIII

      sekretariat@sp1.szubin.pl

      Kontakt telefoniczny- 52 384 20 53

      lub 534 990 348

       

      Dyrektor Szkoły Małgorzata Junyk

     • EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY

     • Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

      W związku z faktem, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
      w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych nauka odbywa się zdalnie, w dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia br. przeprowadzimy próbny egzamin ósmoklasisty.

      Przeprowadzimy go zgodnie z treścią komunikatu: Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty. https://www.cke.gov.pl/

      W każdym dniu egzaminu próbnego o godzinie 9.00 uczniowie klas ósmych naszej szkoły będą mogli pobrać arkusz egzaminacyjny ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. https://www.oke.gda.pl/

      Arkusz z zadaniami można wypełniać w następujący sposób:
       I sposób:

      1. arkusz wydrukować – odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznaczyć
        na KARCIE ODPOWIEDZI, która jest integralną częścią arkusza, a zadania otwarte wykonać w arkuszu;
      2. wykonać zdjęcia karty odpowiedzi i zadań otwartych;
      3. zdjęcia wysłać na adres mailowy wychowawcy;

      II sposób:

      1. otworzyć na pulpicie arkusz egzaminacyjny;
      2. odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznaczyć na kartce papieru oznaczając numery zadań;
      3. odpowiedzi do zadań otwartych również wykonać na kartce papieru;
      4. zdjęcia wykonanych zadań wysłać na adres mailowy wychowawcy;

       

      Czas pracy z arkuszem:

      30.03.2020 r. egzamin z języka polskiego rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 120 minut - do godz. 11.00;

      31.03.2020 r. egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 100 minut - do godz. 10.40;

      01.04.2020 r. egzamin z języka angielskiego rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 minut - do godz. 10.30.

       

      Proszę o przesłanie odpowiedzi swoim Wychowawcom w ciągu 30 minut
      od zakończenia pracy z arkuszem.

       

                                        Z-ca Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego
                                                                                                     Lidia Stasiak

     • Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

     • W związku ze stanem epidemii w Polsce informujemy, że psycholog i pedagodzy szkolni dostępni są dla Państwa dzieci w formie e-konsultacji. Zachęcamy do kontaktu na adresy e-mail:

      Psycholog szkolny mgr Marta Mrówczyńska – psychologmartam@gmail.com

      Pedagog szkolny mgr Violetta Zielińska – v.zielinska@gmail.com

      Pedagog szkolny mgr Martyna Piechocka – mpiechockasp1@gmail.com

       Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z książeczką dla dzieci o koronwirusie dostępną do pobrania na:  http://mamyprojekt.pl/koronawirus/

     • REKRUTACJA W MAŁEJ JEDYNCE

     •     Przypominam, iż trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na zaistniałą sytuację proszę przesyłać wnioski drogą elektroniczną na adres Małej Jedynki: sekretariat2@sp1.szubin.pl do 10 kwietnia 2020 r.

         Druki do pobrania i wypełnienia znajdują się na naszej stronie w zakładce: Rekrutacje.Komunikaty.

       

                                                                                                                               Wicedyrektor mgr E. Getler

     • Konkurs Językowy na Kartkę Walentynkową rozwiązany !

     •      W lutym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w konkursie na Kartkę Walentynkową z życzeniami napisanymi w języku angielskim i niemieckim.

           Prac wpłynęło dużo - około 50 pięknych kartek !!! Wybór najlepszej kartki przez jury nie był prosty, gdyż jak zwykle wielu uczniów wykazało się sporym talentem i pomysłowością. Braliśmy pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność oraz dobór odpowiednich życzeń w języku angielskim i niemieckim. Jury składające się z nauczycieli języków obcych oraz nauczyciela plastyki przyznało następujące miejsca:

       

      Kartka w języku angielskim:

      I miejsce : Amelia Kobylarz kl. V c oraz Zuzanna Olejniczak kl. VIII c

      II miejsce : Marcin Tomczyk kl. VI b oraz Jakub Palczewski kl. VI d

      III miejsce : Julia Schewe kl. IV a, Zuzanna Czerwińska kl. VIII c

      oraz Antonina Kwasek V d

       

      Kartka w języku niemieckim:

      I miejsce : Zuzanna Czerwińska kl. VIII c

      II miejsce : Julia Przybylska kl. VIII b

      III miejsce : Wiktoria Kałka kl. VIII c i Julia Wanecka kl. VII a

       

      Wszystkim uczniom dziękujemy bardzo za udział w konkursie i GRATULUJEMY zwycięzcom !!!

      Magdalena Gozdur

       

       

       

     • Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

     •     27 lutego br. w Muzeum Ziemi Szubińskiej uczniowie klas: VId, VIIabc i VIIIa b Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie przeżyli trudną  lekcje historii o Żołnierzach Wyklętych. Spotkanie poprowadził Dariusz Żurek z IPN w Bydgoszczy syn Żołnierza Wyklętego Jana Żurka ps. ,,Groźny”, ,,Czarny” .

          Lekcja ta była też podsumowaniem w klasach VIII ab innowacji ,,Śladami kaźni polskich patriotów zamordowanych przez władze komunistyczne”. W ramach tej innowacji uczniowie odbyli wycieczkę w dn. 11.X 2019 r. do Warszawy gdzie zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej po czym na Powązkach w Mauzoleum Wyklętych oddali hołd poległym w walce o wolną Polskę. Podczas tej wycieczki każdy uczeń miał za zadanie wykonać zdjęcie wybranego przez siebie Wyklętego zrobić biogram i napisać co czuł będąc w takich miejscach i podczas tych zajęć na zakończenie spotkania swój biogram ze zdjęciem przyczepić na tablicy tworząc wystawę. Główny cel innowacji to przywrócenie pamięci o żołnierzach podziemia antykomunistycznego i ich roli jaką odegrali w historii naszego narodu. Tak zaplanowane zajęcia pozwoliły uczniom poznać warsztat pracy historyka, archeologa, genetyka, dały wsparcie postaw patriotycznych i społecznych oraz pozwoliły na poznanie najnowszej historii państwa polskiego.  

      Autor innowacji : Marlena Posadzy

       

     • Walentynki

     •      W dniu 12 lutego zorganizowany został  Bal Walentynkowy. Podczas tańców odbyły się różne konkursy taneczne  i sportowe, które prowadziły J. Winiecka oraz B. Przybylińska . Uczniowie świetnie się bawili przy skocznej muzyce.

           Natomiast od 10 do 14 lutego działała  Poczta Walentynkowa. W Walentynki  uczniowie z Samorządu Uczniowskiego doręczyli  adresatom kartki walentynkowe. Tego dnia uczniowie przyszli ubrani na czerwono, a na długich przerwach  były muzyczne przerwy.

           Organizatorami Walentynek były: Winiecka, B. Przybylińska we współpracy z Radą Rodziców. Nagrody w konkursach ufundowało Rada Rodziców.

           Za oprawę muzyczną podczas balu i przerw muzycznych odpowiedzialni  byli: M. Adamczyk, T. Sokołowski.

     • Ósmoklasiści w Gordonie

     •      25 lutego b. r. piętnaścioro chętnych uczniów, w ramach doradztwa zawodowego, udało się do Zamościa w celu zdobycia wiedzy o Hurtowni Motoryzacyjnej Gordon. Dzięki uprzejmości prezesa, Pana Jacka Gordona, uczniowie mieli możliwość poznać specyfikę firmy, asortyment (ponad 140 tys różnych części), zadania zawodowe pracowników magazynu, itp. Ósmoklasiści spacerowali pośród regałów, obserwowali pracę operatorów wózków widłowych, magazynierów i osób przy biurkach. Po zwiedzeniu magazynu dalszy ciąg poznawania firmy odbył się w sali konferencyjnej, w której uczniowie mogli zadawać pytania i prowadzić dalszą dyskusję z pracownikiem firmy, Panem Marcinem Gorzyckim.

           Formalnościami oraz kosztami transportu zajął się pracownik Starostwa Powiatowego, Pan Władysław Gajewski, za co serdecznie dziękujemy.

      Barbara Kowalewska