• Pedagog

    •  PEDAGOG  SZKOLNY 

      mgr Elżbieta Getler - klasy 0-III      i      mgr Violetta Zielińska - klasy IV-VIII

         GODZINY PRACY PEDAGOGA     

     ul. gen. Kazimierza Grudzielskiego 21

     PONIEDZIAŁEK

     7.45-12.45

     WTOREK

     7.45-12.45

     ŚRODA

     7.45-12.45

     13.20-15.00

     CZWARTEK

     7.45-12.45

     PIĄTEK

     7.45-12.45

                

                                                                                              

      

      

      

      

      

     GODZINY PRACY PEDAGOGA

     w roku szkolnym 2020/2021

     MAŁA JEDYNKA - ul. św. Marcina 11

        

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

     10.00 – 14.00

     8.00 – 13.00

     9.00 – 14.30

      

     8.30 – 12.30

     8.00 – 11.30

     Konsultacje z rodzicami odbywają się  każdego dnia, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 52 384 21 19 wew.26

      

     kontakt e - mail: egetler.pedagog0-3.sp1@wp.pl

      

     Zadania pedagoga szkolnego

      

     • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
     • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
     • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
     • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego  i pomocy psychologiczno - pedagogicznej , o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
     • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego ,  o których mowa w odrębnych przepisach,
     • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
     • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

      

             

     Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
     /Jan Paweł II/

      

      

      

     Rodzicu tu znajdziesz pomoc:
     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle n. Notecią
     ul. Dąbrowskiego 46
     86-100 Nakło n. Notecią
     tel. fax. (0-52) 386-51-51, 386-51-50

     Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szubinie
     ul. Kochanowskiego 1
     89 -200 Szubin
     tel. fax. (0-52) 384-89-70, 384-89-71

     Sąd Rejonowy w Szubinie
     ul. Plac Wolności 4
     89-200 Szubin
     telefon/fax. (052)384-26-38, 39

     Urząd Miejski w Szubinie
     ul. Kcyńska 12
     89-200 Szubin
     tel. centrala 52 391-07-00 sekretariat 52 391-07-19 fax. 52 384-80-71

     Komisariat Policji
     ul. Sportowa 9
     89-200 Szubin
     tel. 52 391-16-05
     Dzielnicowy rejonu naszej szkoły - p. Damian Ziółkowski

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
     ul. Dąbrowskiego 46
     89-100 Nakło nad Notecią
     tel.: 52 386-08-04, 52 322-49-65
     fax.: 52 386-08-04

     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Kcyńska 34
     89-200 Szubin
     tel. fax. 52 371-59-01 391-03-70

      

     Koniecznie przeczytaj: