• Godziny pracy świetlicy

    • Godziny pracy świetlicy

     Poniedziałek 7:00 - 16.00

     W.Tomaszewska 7:00- 8:00

     A. Smolińska 8:00-8:50

     T.Sokołowski 8:50-10:30

     J.Winiecka 10:30-16.00

     Wtorek 7:00 - 16:00

     D. Mazurek

     J. Winiecka

     Środa 7:00 -16:00

      B. Kowalewska

      

     J. Winiecka

     Czwartek 7:00 - 16:00

      

     J. Winiecka

     Piątek 7:00 - 16:00

      

     J. Winiecka

         T. Sokołowski