• Pedagog

     •  PEDAGOG  SZKOLNY 

       mgr Elżbieta Getler - klasy 0-III      i      mgr Violetta Zielińska - klasy IV-VIII

          GODZINY PRACY PEDAGOGA     

      ul. gen. Kazimierza Grudzielskiego 21

      PONIEDZIAŁEK

      7.45-12.45

      WTOREK

      7.45-12.45

      ŚRODA

      7.45-12.45

      13.20-15.00

      CZWARTEK

      7.45-12.45

      PIĄTEK

      7.45-12.45

                 

                                                                                               

       

       

       

       

       

      GODZINY PRACY PEDAGOGA

      w roku szkolnym 2020/2021

      MAŁA JEDYNKA - ul. św. Marcina 11

         

      Poniedziałek

      Wtorek

      Środa

      Czwartek

      Piątek

      10.00 – 14.00

      8.00 – 13.00

      9.00 – 14.30

       

      8.30 – 12.30

      8.00 – 11.30

      Konsultacje z rodzicami odbywają się  każdego dnia, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 52 384 21 19 wew.26

       

      kontakt e - mail: egetler.pedagog0-3.sp1@wp.pl

       

      Zadania pedagoga szkolnego

       

      • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
      • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
      • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
      • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego  i pomocy psychologiczno - pedagogicznej , o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
      • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego ,  o których mowa w odrębnych przepisach,
      • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
      • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

       

              

      Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
      /Jan Paweł II/

       

       

       

      Rodzicu tu znajdziesz pomoc:

     • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle n. Notecią
      ul. Dąbrowskiego 46
      86-100 Nakło n. Notecią
      tel. fax. (0-52) 386-51-51, 386-51-50

      Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szubinie
      ul. Kochanowskiego 1
      89 -200 Szubin
      tel. fax. (0-52) 384-89-70, 384-89-71

      Sąd Rejonowy w Szubinie
      ul. Plac Wolności 4
      89-200 Szubin
      telefon/fax. (052)384-26-38, 39

      Urząd Miejski w Szubinie
      ul. Kcyńska 12
      89-200 Szubin
      tel. centrala 52 391-07-00 sekretariat 52 391-07-19 fax. 52 384-80-71

      Komisariat Policji
      ul. Sportowa 9
      89-200 Szubin
      tel. 52 391-16-05
      Dzielnicowy rejonu naszej szkoły - p. Damian Ziółkowski

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
      ul. Dąbrowskiego 46
      89-100 Nakło nad Notecią
      tel.: 52 386-08-04, 52 322-49-65
      fax.: 52 386-08-04

      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      ul. Kcyńska 34
      89-200 Szubin
      tel. fax. 52 371-59-01 391-03-70

       

      Koniecznie przeczytaj: